ŞİRKETLER İÇİN

BEST For Energy projesi, şirketlerin değer yaratma yeteneklerini güçlendirerek İzmir’deki yenilenebilir enerji ekipmanları ve ilgili hizmet sektörü kümesinin küresel rekabet edebilirlik seviyesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Bu hedefi gerçekleştirmek için proje ekibi projenin ilk safhasında değer zinciri analizi, iş teşhisi ve rekabet değerlendirmesi çalışmaları yaparak toplantılar ve görüşmeler düzenleyecektir. Bu çalışmalar sırasında, şirketlerin ve sektörün mevcut durumu tanımlanacak ve gereken yardımı sağlamak için güvenilir bir strateji oluşturulacaktır. Sektör ve şirketler diğer ülkelerdeki benzerleri ile kıyaslanacak ve sağlanacak kapasite geliştirme ve eğitim hizmetlerinin çerçevesini belirlemek için ihtiyaç ve talepler belirlenecektir. Projeden faydalanacak olan şirketler, birebir danışmanlık, koçluk ve ticari aracılık şeklinde alacakları “Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri” (ATS) programı kapsamında teknik, ticari ve tematik eğitimlere katılma şansı elde edecekler. Programın içeriği yukarıda bahsedilen çalışmaların çıktıları üzerine oluşturulacak olup; genel hatlarıyla kalite ve enerji yönetimi, AR-GE ve tasarım, ihracatı geliştirme, yalın üretim gibi konuları içerecektir.

Şirketler, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri (ATS) olarak adlandırılan kapasite geliştirme sürecinin arkasından düzenlenecek olan ticari eşleşme ve aracılık etkinliklerine katılarak, üst seviyede ikili ticari görüşmeler yapma ve uluslararası kapsamda büyüme imkânı elde edebileceklerdir.

Ticari iş birlikleri, ticaret geliştirme kuruluşları, kamu kurumları ve üniversitelerle yapılacak çalışmalar neticesinde şirketlerin üretim kaliteleriyle birlikte iş gücü etkinliği artırılacak AR-GE ve inovasyon kapasiteleri geliştirilecek; büyük resme bakıldığında tedarikçi geliştirme programı mantık yapısı ve küme yaklaşımıyla gelişimleri sağlanacaktır.

Ayrıca küme yapısındaki ölçek ekonomisi sayesinde şirketlerin maliyetleri ve ürün tedarikleri daha uygun şartlarda yapılabilecektir. Şirketlerin bireysel gelişimleri, bölge genelinde daha homojen ve güçlü rekabet avantajı elde edilmesini sağlayacaktır.