Proje Ortakları


İzmir Kalkınma Ajansı

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA):

İzmir Kalkınma Ajansı, projenin nihai faydalanıcısıdır.

2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’deki ilk iki pilot ajanstan biri olarak kurulan İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için öncü nitelikte faaliyetler yürütür. Katılımcılığı esas alarak yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen İzmir Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma hedefleri çerçevesinde İzmir odaklı bölge planları hazırlar ve bu planlarda belirlenen temel hedef ve önceliklere yönelik geliştirilen projelere mali ve teknik destek sağlar. 
 
İzmir Kalkınma Ajansı çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya odaklanan Yeşil Büyüme ve Mavi Büyüme yaklaşımıyla, İzmir'in temiz enerji ve temiz teknolojiler alanındaki yüksek potansiyelini destekleyerek yatırım ortamını ve rekabet gücünü güçlendirmeyi hedefler. 

http://www.izka.org.tr

 

ENSİA

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA):

2016 yılı Temmuz ayında İzmir merkezli olarak faaliyetlerine başlayan Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) yenilenebilir enerji ekipmanlarının Türkiye’de konuşlu firmalar tarafından üretilmesini, katma değer zincirinde yerli firmaların ağırlıkla yer almasını vizyon olarak belirleyen bir sivil toplum örgütüdür. 
 
Rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle enerji kaynaklarının yerli olmasının tek başına yeterli olmadığını, yerli enerjinin yerli ekipmanla üretilmediği sürece sınırlı ve yetersiz katma değer yaratacağını savunan bir sivil toplum örgütü olan ENSİA; Türkiye’nin pek çok farklı kentinden 43 kurumsal üye firmayı çatısı altında barındırmaktadır. 
 
Kendisi de başlı başına bir “proje derneği” olan ENSİA, yenilenebilir ve temiz enerji sektörüne yönelik doğru bilgi ve farkındalığı oluşturmayı temel amaç olarak benimsemektedir. Her paydaşına eşit uzaklıkta ve yakınlıkta, kamu otoritelerine saygılı, yapıcı öneri ve fikirlerini muhataplarına iletmekten çekinmeyen ENSİA, Türkiye’de yatırım yapan her firmayı “yerli” olarak gören, yenilenebilir enerji sektörüne noktasında duruşunu kararlılıkla sürdürmektedir. 

http://www.ensia.org.tr