Proje Ortakları


İzmir Kalkınma Ajansı

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA):

İzmir Kalkınma Ajansı, projenin nihai faydalanıcısıdır.

2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’deki ilk iki pilot ajanstan biri olarak kurulan İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için öncü nitelikte faaliyetler yürütmektedir. Katılımcılığı esas alarak yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen İzmir Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma hedefleri çerçevesinde İzmir odaklı bölge planları hazırlar ve bu planlarda belirlenen temel hedef ve önceliklere yönelik geliştirilen projelere mali ve teknik destek sağlamaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılara liman kenti İzmir’in sunduğu eşsiz yatırım ortamı ve iş olanaklarını tanıtarak kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi ve yürüttüğü kentsel markalaşma faaliyetleriyle İzmir’i dünya çapında tanınan bir merkez olarak konumlandırmayı hedeflemektedir. Çalışmalarını yenilikçi, tarafsız ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yürüten İzmir Kalkınma Ajansı sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmayı temel alan faaliyetleri ile kaynaklarından en verimli şekilde yararlanan, dinamik bir İzmir için çalışmaktadır.

http://www.izka.org.tr

 

ENSİA

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA):

"Best For Energy" projesinin İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte proje ortağı olan Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA); sürdürülebilir kalkınmanın öncelikli sektörleri arasında başı çeken yenilenebilir enerjide Türk sanayisinin gelişmesi, sanayici bakış açısı ile kümelenme çalışmalarının yürütülmesi, proje bazlı yönetim anlayışı ve “Enerji Sanayisi’nde Üretim” misyonu ile 2016 yılından bugüne İzmir merkezli olarak faaliyet göstermektedir. "Uluslararası ölçekte öncü enerji kümesi olmak" vizyonuyla yola çıkan ENSİA; ülkemizde yapılan ve planlanan enerji yatırımlarında ihtiyaç duyulan yerli enerji ekipmanları, cihazlar, bileşen ve ham maddelerinin Türkiye’de konuşlu firmalar tarafından üretilmesi; katma değer ve entegrasyon zincirinden Türkiye’nin daha fazla yararlanması hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Sermaye kaynağı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde üretim yapan, istihdam ve katma değer yaratan tüm firmaları “yerli” olarak tanımlayan ENSİA, ülkemizin pek çok ilinden sayıları her geçen gün artan kurumsal, bireysel ve akademik üyelerinin katkılarıyla; yenilenebilir ve temiz enerji sektöründeki faaliyetlerine “proje derneği” olma hedefiyle devam etmektedir.

http://www.ensia.org.tr