BEST FOR ENERGY SUMMIT - KONFERANS / CONFERENCE

 
 

About Conference

We aim to present a complete panorama of the Clean Energy sector at the international conference held within the scope of the BEST For Energy Project carried out by İzmir Development Agency and Energy Industrialists and Business People Association.

We have created a conference program consisting of sessions to discuss trends, global supply chain and collaboration opportunities with the different perspectives of the actors in the Clean Energy value chain.
 

 

Konferans Hakkında

İzmir Kalkınma Ajansı ve Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından yürütülen BEST For Energy Projesi kapsamında gerçekleştirilen uluslararası konferansta, Temiz Enerji sektörüne ait eksiksiz bir panorama sunmayı hedefliyoruz. 

Konferans programı, Temiz Enerji değer zincirinde yer alan aktörlerin farklı bakış açıları ile; trendlerin, küresel tedarik zincirinin ve işbirliği fırsatlarının ele alınacağı oturumlardan oluşuyor.
 

Conference Program

9.00 – 9.30 Registration
 
9.30 – 10.00 Opening Speeches

Jelena Tadzic, DAI, Project Director

Alper Kalaycı, Energy Industrialists and Bussiness People Association (ENSİA), Chairman

Dr. Mehmet Yavuz, İzmir Development Agency, Secretary General

10.00 – 10.30 "BEST For Energy: Lessons Learned & Sustainability"
 
10.30 – 11.00 Keynote Speaker
 
11.00 – 11.15 Coffee Break
 
11.15 – 12.45 Session 1: Clean Energy Clusters
 
12.45 – 13.45 Lunch Break
 
13.45 – 15.15 Session 2: Global Clean Energy Supply Chain
 
15.15 – 15.30 Coffee Break
 
15.30 – 17.00 Session 3: Boosting R&D in Clean Energy
 
 
 

Konferans Programı

9.00 – 9.30 Kayıt
 
9.30 – 10.00 Açılış Konuşmaları

Jelena Tadzic, DAI Proje Direktörü

Alper Kalaycı, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı

Dr. Mehmet Yavuz, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

10.00 – 10.30 "BEST For Energy: Çıkarılan Dersler ve Sürdürülebilirlik"
 
10.30 – 11.00 Davetli Konuşmacı
 
11.00 – 11.15 Kahve Arası
 
11.15 – 12.45 1. Oturum: Temiz Enerji Kümeleri
 
12.45 – 13.45 Öğle Yemeği
 
13.45 – 15.15 2. Oturum: Küresel Temiz Enerji Tedarik Zinciri
 
15.15 – 15.30 Kahve Arası
 
15.30 – 17.00 3. Oturum: Temiz Enerjide Ar-Ge'yi Arttırmak
 
 


Registration / Kayıt:

Registration will open on March 15, 2023. / Kayıtlar 15 Mart 2023 tarihinde açılacaktır.

 

Sorularınız ve Bilgi / For More Information:
İmge ÖZDEMİR
Tel: 0555 5632278
Turaç LAÇİN
Tel: 0532 6378980