Temiz Enerji

Temiz enerji, yenilenebilir ve sıfır emisyonlu kaynaklardan elde edilen enerji olarak tanımlanabilir; biyoenerji, güneş enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik, okyanus enerjisi, rüzgar enerjisi gibi çoğunlukla yenilenebilir, düşük emisyonlu kaynaklardan elde edilen ve çevre dostu enerji seçenekleri dizisini ifade etmektedir. 
Günümüzde ülkeler, uygun fiyatlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişi hızlandırmak adına temiz enerji teknolojilerini ve altyapısını benimsemekte, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmakta ve enerji verimlilik uygulamalarına öncelik vermektedir. Temiz enerji, iklim değişikliği ile mücadele etmenin en etkin yollarından biridir. 
Temiz enerji, havayı kirletmeyen, sera gazı salınımına yol açmayan veya doğaya herhangi bir zarar vermeyen kaynaklardan elde edilen enerji olarak tanımlanabilirken, yeşil enerji ise doğal kaynaklardan elde edilen enerjidir. Öte yandan yenilenebilir enerji, sürekli yenilenebilen ve tükenmeyen kaynaklardan üretilen enerji olarak tanımlanabilir. 
 
Kaynak:
 

https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/clean-energy 

https://www.ipcc.ch/

Clean Energy: Key to a Sustainable Future, Sudeepa Kumari