Temiz Enerji

Temiz Enerji, sera gazı salınımına yol açmayan veya doğaya herhangi bir zarar vermeyen kaynaklar aracılığıyla üretilebilen enerjidir. Temiz enerji, rüzgâr veya güneş gibi yenilenebilir kaynaklar aracılığıyla üretilebilir.

Temiz enerjinin sunduğu en büyük fayda, fosil yakıtlara olan ihtiyaç ve bağlılığın azaltılmasını sağlaması ve bu sayede iklim değişikliğinin önlenmesine olumlu katkı sağlamasıdır. Elektrik üretimi, sera gazı salınımına sebep olan sebepler arasında ilk sırada gelmektedir ve elektrik üretiminden kaynaklanan sera gazı salınımı, tüm kara ve hava araçlarımızın toplamından daha fazla tehdit oluşturmaktadır. Temiz enerji, elektrik üretimi süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı salınımını azaltmaya yönelik önemli bir etken olmakla beraber, zararlı dumanların sebep olduğu hava ve suyumuzda biriken zehirli gazları ve kömür madenciliğinin neden olduğu olumsuz etkileri azaltmaktadır.

"Yenilenebilir enerji" ve "temiz enerji" terimlerinin her ikisi de yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyi ifade etmek için kullanılırlar. Sıklıkla eş-anlamlı gibi kullanılsalar da aslında farklı kavramlardır. Yenilenebilir enerji, yenilenen ve tükenmeyen kaynaklardan elde edilen enerjiyi ifade eder. Genellikle çevre dostu olmalarına rağmen bazı uygulama çeşitlerinde çevreye bir miktar zarar veren yenilenebilir enerji kaynakları vardır. Temiz enerji ise, çevresel etki açısından hiçbir kirliliğe sebep olmayan enerji üretim yöntemlerini ifade eder. Yenilenebilir enerji uygulamalarının büyük bölümü temiz enerji olarak adlandırılabilir.

Kaynak: https://www.buschsystems.com/resource-center/knowledgeBase/glossary/what-is-clean-energy,

https://www.energysage.com/about-clean-energy/