IDEATHON: BEST For Biomass

 
Ödüller: Birincilik Ödülü 16.000 TL, İkincilik Ödülü 8.000 TL, Üçüncülük Ödülü 4.000 TL
Yer: Ege Üniversitesi MÖTBE Kültür Merkezi - Ege Üniversitesi BESTMER
Tarih: 14-15 Mayıs 2022
Düzenleyenler: Ege Üniversitesi BESTMER, İZKA, ENSİA, BEST For Energy
Son Başvuru Tarihi: 29 Nisan 2022
 
Ideathon Nedir?
Yeni fikirler, inovasyonun temelidir. Gelişmek için yeni bakış açılarına ve fikirlere ihtiyacımız bulunuyor. Geniş kitlelerin fikirlerine ulaşabilmek ve farklı bilgilerin birleşerek yenilikçi fikirlere dönüşmesini sağlayabilmek için, ideathonlar gibi yeni fikir oluşturma araçları ve platformları her geçen gün yaygınlaşıyor.
Ideathonlar, tematik bir alanda yenilikçi fikirler ve uygulanabilir çözümler üretmek üzere katılımcıların bir araya geldikleri 1-2 günlük sürelerde gerçekleştirilen Açık İnovasyon etkinlikleridir. Yoğun bir beyin fırtınası ve bilgi paylaşımı süreci içeren ideathonlarda, katılımcılar ekipler halinde çalışırlar. 
Temanın farklı boyutlardan ele alınabilmesi için disiplinlerarası çalışmanın öne çıktığı ideathonlarda, farklı eğitim, deneyim, yaş ve ilgi alanlarına sahip kişilerin ekiplerde yer alması daha yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. 
Konusunda uzman mentorların ekiplere destek olarak fikir ve bilgi paylaşımını yoğunlaştırdığı ideathonların, ekiplerin ortaya çıkardığı yenilikçi fikirlerin jüri oylaması sonucu ödüllendirildiği bir yarışma boyutu da vardır.
Ekip çalışmasının, birlikte tasarım ve öğrenme ile daha iyi sonuçlar ve çözümler sunma konusundaki önemini vurgulayan ideathonlar; öğrenme, işbirliği, yenilik ve değişim için fırsatlar sunarlar.
 
BEST For Biomass Teması: 
Kolay erişime ve yüksek enerji potansiyeline sahip olan biyokütle kaynaklarının kullanımının arttırılması, temiz enerjinin hem yerel hem de küresel anlamda yaygınlaşmasında büyük öneme sahiptir. Bu verimli kaynakların doğru tespit edilmesi, dönüşüm yöntemlerinin iyileştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen BEST For Biomass ideathonunda katılımcılara yol gösterici olması için öncelikli konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır.
 
·         Biyokütle Potansiyeli ve Karakterizasyonu
·         Biyokütle Dönüşüm Yöntemleri
·         Gaz Biyoyakıtlar: Biyogaz&Syngaz
·         Sıvı Biyoyakıtlar: Biyoalkol, Biyodizel, Pirolitik sıvılar
·         Anaerobik Fermentasyon Teknolojileri
·         Alternatif Biyokütle Yakma Teknolojileri
·         Yeşil Kimyasallar (Green Chemicals)
·         Biyorafineri Uygulamaları ve Alternatif Kaynakların Tespiti
·         Evsel&Çiftlik Tipi Biyoenerji Uygulama Yöntemleri
·         Sucul biyokütle kaynakları: Algler (Su yosunları)
·         Biyokütle Lojistiği ve Tedarik Zinciri
 

1. Gün

2. Gün

Yer: Ege Üniversitesi MÖTBE Kültür Merkezi
10:00 – 10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Ekin TAŞKIN – BEST For Energy Projesi Takım Lideri
Prof. Dr. Günnur KOÇAR – Ege Üniversitesi BESTMER Müdürü
Alper KALAYCI – ENSİA Başkanı
H.İ.Murat ÇELİK – İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
10:30 – 11:10 TEMATİK KONUŞMALAR 1. BÖLÜM
(Neden Biyokütle Enerjisi?)
Alper ÖNOĞLU-Altaca Enerji
Emre ELMAS- Dizel Enerji
11:10 – 11:30 ÇAY/KAHVE ARASI
11:30 – 12:00 TEMATİK KONUŞMALAR 2. BÖLÜM 
Tolga ŞARLAYAN – New Green Har
12:00 – 12:30 İDARİ BRİFİNG
(BEST For Biomass’de Ne Yapacağız? Kurallar, Süreç, Değerlendirme Kriterleri)
Buğra BARLAS – BEST For Energy Projesi Kıdemli Uzmanı
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
 
Yer: Ege Üniversitesi BESTMER
14:00 – 17:30 OTURUM 1 (Mentor Görüşmeleri ile Ideathon Başlıyor!) 
17:30 – 18.00 AKŞAM YEMEĞİ
18:00 – 19.30 OTURUM 2 (Serbest Çalışma)
 
 
Yer: Ege Üniversitesi BESTMER
09:30 – 12:30 OTURUM 3 (Ideathon Devam Ediyor!) 
12:30 SUNUMLARIN TESLİMİ
12:30 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
 
Yer: Ege Üniversitesi MÖTBE Kültür Merkezi
13:30 – 17:00 PROJE SUNUMLARI
17:00 – 17:30 AKŞAM YEMEĞİ
17:30 – 18:00 ÖDÜL TÖRENİ 
 
 

 

Jüriler
 
Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR- REHVA
Selçuk BOROVALI - DB Tarımsal Enerji/Biyodizel San. Der.
H.İ. Murat ÇELİK - İZKA
Altan DENİZSEL - BİYOGAZDER
Dr. Ahmet ERYAŞAR - BESTMER
Dr. Gökhan TÜRKER- UNIDO
 
Mentorlar
 
Arş. Gör. Şefik ARICI - BESTMER
Dr. Asiye Gül BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ- BESTMER
Başar BEYAZOĞLU- Renesco
Prof. Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI - Dokuz Eylül Üniversitesi
Zafer ÇELİK- Biotrend Enerji
Emre ELMAS- Dizel Enerji
Efe GÖKTOĞAN - Göktoğan Makina
Nejdet İŞCAN - İŞMAKSAN
 
 
Prof. Dr. İlgi KARAPINAR - Dokuz Eylül Üniversitesi
İbrahim KAYHAN - Maytek Enerji
Dr. Umut ÖNDER- Climate Solutions 
Hasan Alper ÖNOĞLU- Altaca Enerji
Ozan ÖZTÜRKER- ITC Entegre Katı Atık Yönetim Sistemleri
Abdülhalik Emre TEKSAN - Teksan
Dr. Gökhan TÜRKER - UNIDO
Dr. Emin Selahattin UMDU- Yaşar Üniversitesi
 
 
Başvuru:
 
•Katılımcıların en az 18 yaşında olması gerekmektedir. 18 yaşın altındakiler okullarının ve ailelerinin yazılı izinleri ve öğretmenlerinin gözetiminde etkinliğe katılabilirler.
•En az 3 en fazla 5 kişilik takımlar halinde başvuru yapılabilecektir. 
•Bireysel başvurular kabul edilecek olup etkinlik başlamadan önce organizasyon komitesi tarafından takım haline getirilecektir. 
•Her takımda erkek ve kadın katılımcı bulunması zorunludur. 
•Son başvuru tarihi 29 Nisan 2022’dir. 
•Başvurular Organizasyon Komitesi tarafından değerlendirilerek uygun görülen başvuru sahipleri bilgilendirilecektir.
•Covid-19 tedbirleri kapsamında yayınlanan en son genelgelere uygun hareket edilecektir.
 
Başvuru:
Başvuru sona ermiştir.
 
Sorularınız ve Bilgi:
İmge ÖZDEMİR
Tel: 0555 5632278
Turaç LAÇİN
Tel: 0532 6378980