Proje Yönetimi

BEST for Energy Projesi; yenilenebilir enerjiler, özel sektör geliştirme, KOBİ uluslararasılaşması, kümelenme ve değer zinciri geliştirme gibi teknik faaliyetleri uygulama konusunda deneyime sahip üç ortaklı bir konsorsiyum yapısıyla yönetilmektedir.

 

Human Dynamics

 

DAI; piyasa verimliliği, etkili yönetişim, temel sosyal ve ekonomik kalkınma alanlarında çözümler sunarak, uluslararası kalkınmanın ön saflarında 50 yıldır hizmet veren uluslararası bir danışmanlık şirketidir. Şu anda DAI, yaklaşık 200 ülkede önemli alanlarda faaliyetler yürütmektedir. DAI’nin sunduğu kalkınma çözümleri etkili uzmanlık ve disiplinler arası yenilikçiliğin bir araya gelmesiyle, fikirlerin verimli bir şekilde hayata geçmesini sağlamaktadır. Hizmet sunulan kurumlar arasında uluslararası kalkınma ajansları, uluslararası kredi kuruluşları, özel şirketler, yardım dernekleri ve ulusal idari birimler bulunmaktadır.

 

 

Frankfurt School of Finance & Management, danışmanlık, kalifikasyon, proje uygulama ve eğitim hizmetlerinde 60 yıldan fazla deneyime sahip Almanya'nın önde gelen özel işletme okulu ve danışmanlık enstitüsüdür. Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan, Kenya, Panama ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Bölge Ofisleri bulunan Frankfurt School 130'dan fazla ülkede faaliyet göstererek dünya çapında 800'den fazla projeyi hayata geçirmiştir. Frankfurt School'un misyonu, akademik programlar ve araştırmalar, yönetici eğitimleri, kurumsal hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri aracılığıyla ulusal ve uluslararası iş uygulamalarını geliştirmektir. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim finansmanını teşvik etmek amacıyla, Frankfurt School Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile birlikte “Frankfurt School - UNEP İklim ve Sürdürülebilir Enerji Finansmanı İşbirliği Merkezi (FS-UNEP Centre)” kurulmuştur. FS-UNEP Centre, toplumların refahını arttırmak amacıyla daha yeşil, iklime dirençli bir geleceğe geçişi finanse etmek için araştırma ve uzmanlığı birleştirmeye yönelik benzersiz bir yaklaşıma sahiptir.

 

MRC

MRC Türkiye, büyük endüstriyel müşterilere, enerji sektörü acentelerine ve özel yatırımcılara hizmet veren çeşitli özel ve kurumsal müşteriler için Türkiye ve komşu pazarlarda uzun ve başarılı bir sicile sahiptir. Türkiye'deki birçok geçmiş ve devam eden projeleri sebebiyle yerel gereksinimler konusunda kapsamlı bilgiye sahiptirler. MRC Türkiye, kuruluşundan bu yana, yalnızca özel işletmelerle değil, aynı zamanda ulusal ve yerel yönetimlere ve çok taraflı kuruluşlara da yardımcı olmak üzere uluslararası düzeyde çalışmıştır. MRC Türkiye, projelerinin dayandığı her ülkede bulunan iş gereksinimleri ve kültürel zorluklar konusunda uygulamalı deneyime sahiptir.

 

 

Destekleyici Partner

European Foundation for Cluster Excellence

European Foundation for Cluster Excellence; kümelenme, kümelenme performansının gözden geçirilmesi ile Avrupa'daki ve dünya genelindeki küme uygulayıcıları için eğitim sağlama konusundaki teorik ve teknik bilginin birincil kaynağıdır. Konsorsiyum; teknik uzmanlığa, sektörel bilgiye ve destekleyici ortak European Foundation for Cluster Excellence (EFCE)’ın platformlarına tam erişime sahiptir. EFCE, Kümeler ve piyasadaki rekabet gücü konusunda en kapsamlı program olan Eğitmenleri Eğit (Train-the-Trainers) de dahil olmak üzere Küme Yönetimi kursları aracılığıyla Küme Yönetiminde önemli bir yere sahiptir. EFCE'nin eğitim programları, daha iyi değer zinciri geliştirme ve küme yönetimi yoluyla yerel rekabet edebilirliği teşvik etme konusunda Avrupalı ​​ortaklarından alınan pratik deneyimler üzerine inşa edilmiştir. European Foundation for Cluster Excellence, önde gelen Eğitmenleri Eğit programına ek olarak, ekonomik kalkınma uzmanları ve küme yönetimi uygulayıcıları için tamamlayıcı çalışma programları sunmaktadır.