Proje Yönetimi

BEST for Energy Projesi; yenilenebilir enerjiler, özel sektör geliştirme, KOBİ uluslararasılaşması, kümelenme ve değer zinciri geliştirme gibi teknik faaliyetleri uygulama konusunda deneyime sahip üç ortaklı bir konsorsiyum yapısıyla yönetilmektedir.

 

Human Dynamics

DAI - Human Dynamics, Türkiye'de önemli uluslararası projeler yürütmektedir. Human Dynamics 'in Türkiye merkez ofisi Ankara’da bulunmaktadır. Türkiye'de dört EuropeAid teknik yardım projesinin uygulamasını tamamlamış olan Human Dynamics şu anda Türkiye'de diğer üç Teknik yardım kurumsal kapasite geliştirme projesinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sürdürmektedir. Human Dynamics, Türkiye’de yerel, ulusal ve bölgesel yetkililerle birlikte çevre, iklim değişikliği, enerji konuları ve özel sektörün sürdürülebilir gelişimi yolunda çalışmalarını 2003 yılından bu yana sürdürmektedir. Human Dynamics’in enerji sektöründeki deneyimi, Türkiye'nin en yüksek enerji otoritesi olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aracılığıyla kapasite geliştirme uygulamasına Nisan 2019’da başlamasıyla güçlendirilmiştir.

 

 

 

Frankfurt School of Finance & Management, danışmanlık, kalifikasyon, proje uygulama ve eğitim hizmetlerinde 60 yıldan fazla deneyime sahip Almanya'nın önde gelen özel işletme okulu ve danışmanlık enstitüsüdür. Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan, Kenya, Panama ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Bölge Ofisleri bulunan Frankfurt School 130'dan fazla ülkede faaliyet göstererek dünya çapında 800'den fazla projeyi hayata geçirmiştir. Frankfurt School'un misyonu, akademik programlar ve araştırmalar, yönetici eğitimleri, kurumsal hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri aracılığıyla ulusal ve uluslararası iş uygulamalarını geliştirmektir. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim finansmanını teşvik etmek amacıyla, Frankfurt School Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile birlikte “Frankfurt School - UNEP İklim ve Sürdürülebilir Enerji Finansmanı İşbirliği Merkezi (FS-UNEP Centre)” kurulmuştur. FS-UNEP Centre, toplumların refahını arttırmak amacıyla daha yeşil, iklime dirençli bir geleceğe geçişi finanse etmek için araştırma ve uzmanlığı birleştirmeye yönelik benzersiz bir yaklaşıma sahiptir.

 

MRC

MRC Türkiye, büyük endüstriyel müşterilere, enerji sektörü acentelerine ve özel yatırımcılara hizmet veren çeşitli özel ve kurumsal müşteriler için Türkiye ve komşu pazarlarda uzun ve başarılı bir sicile sahiptir. Türkiye'deki birçok geçmiş ve devam eden projeleri sebebiyle yerel gereksinimler konusunda kapsamlı bilgiye sahiptirler. MRC Türkiye, kuruluşundan bu yana, yalnızca özel işletmelerle değil, aynı zamanda ulusal ve yerel yönetimlere ve çok taraflı kuruluşlara da yardımcı olmak üzere uluslararası düzeyde çalışmıştır. MRC Türkiye, projelerinin dayandığı her ülkede bulunan iş gereksinimleri ve kültürel zorluklar konusunda uygulamalı deneyime sahiptir.

 

 

Destekleyici Partner

European Foundation for Cluster Excellence

European Foundation for Cluster Excellence; kümelenme, kümelenme performansının gözden geçirilmesi ile Avrupa'daki ve dünya genelindeki küme uygulayıcıları için eğitim sağlama konusundaki teorik ve teknik bilginin birincil kaynağıdır. Konsorsiyum; teknik uzmanlığa, sektörel bilgiye ve destekleyici ortak European Foundation for Cluster Excellence (EFCE)’ın platformlarına tam erişime sahiptir. EFCE, Kümeler ve piyasadaki rekabet gücü konusunda en kapsamlı program olan Eğitmenleri Eğit (Train-the-Trainers) de dahil olmak üzere Küme Yönetimi kursları aracılığıyla Küme Yönetiminde önemli bir yere sahiptir. EFCE'nin eğitim programları, daha iyi değer zinciri geliştirme ve küme yönetimi yoluyla yerel rekabet edebilirliği teşvik etme konusunda Avrupalı ​​ortaklarından alınan pratik deneyimler üzerine inşa edilmiştir. European Foundation for Cluster Excellence, önde gelen Eğitmenleri Eğit programına ek olarak, ekonomik kalkınma uzmanları ve küme yönetimi uygulayıcıları için tamamlayıcı çalışma programları sunmaktadır.