Temiz Teknoloji

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak, Paris Anlaşması doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele etmek için sıfır sera gazı emisyonuna hızlı bir geçiş gerekmekte ve bu çeşin sağlanabilmesi temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesini ve kullanılmasını gerektirmektedir.
Temiz Enerji Teknolojisi, atıkları ve emisyonları azaltmak veya ortadan kaldırmak ve doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için yenilenebilir enerji kaynakları kullanan geniş bir ürün, prosedür ve hizmet yelpazesi olarak tanımlanabilir. Bu yelpaze Enerjinin üretimine, depolanmasına ve dağıtımına veya kullanıcılara yeni veya geliştirilmiş enerji hizmetleri ve ürünlerinin sağlanması için kullanılan bir yazılım, cihaz ya da bu ürünlerin kullanımı için tasarlanan süreci içerebilir. 
Temiz teknolojilerin benimsenmesi/yayılması ile gerekli emisyon azaltımı miktarının çoğuna ulaşmak mümkündür. Temiz teknolojilerin küresel olarak yaygınlaştırılmasını teşvik etmek, iklim değişikliği ile mücadelenin merkezinde yer almaktadır.
 

Kaynaklar:

Clean technology adoption in the context of climate change: Application in the mineral products industry; Tuğba Dinçbaş, Azize Ergeneli, Hakan Yigitbaşioğlu

Policy competition in clean technology: Scaling up or innovating up? ; Llewelyn Hughes, and Jonas Meckling

https://nctce.com.au/what-is-clean-technology/

https://www.iea.org/reports/clean-energy-innovation