Temiz Teknoloji

Enerji verimliliği; kaynakların sürdürülebilirliği veya doğayı koruma amacıyla üretilen ve olumsuz çevresel etkileri azaltan ürün, süreç veya hizmetler, “temiz teknoloji” olarak değerlendirilmektedir. Temiz teknolojiler; geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, bilgi teknolojisi, yeşil ulaşım, elektrik motorları, yeşil kimya, aydınlatma ve gri su gibi geniş bir teknoloji yelpazesini içerir.

Temiz teknoloji alanında yapılan yatırımlar 2000'li yıllarda daha fazla dikkat çekmeye başlamış; yükselen petrol fiyatlarının ve iklim değişikliği politikalarının yenilenebilir enerjiye yatırımı teşvik etmesiyle, yeni kurulan rüzgâr, güneş ve biyokütle girişimleri yatırımcılardan rekor fon desteği almışlardır. (Birleşmiş Milletler Çevre Programı)

Temiz teknoloji, ayrıca şirketler arasında da önemli bir öncelik haline gelmiştir. Faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak çevreyi kirletici unsurları ve kirli yakıtları azaltarak temiz teknolojiyi destekleyen her şirket rekabet avantajı elde edebilmektedir.

 

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_technology