Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi Projesi

Proje Hakkında

BEST For Energy (Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi - Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanmaktadır. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sanayicilerin, KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet gücünü arttırarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanmaktadır. BEST For Energy Projesi ile Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektöründe rekabetçi bir küme geliştirilerek programın amacına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Proje broşürünü buradan indirebilirsiniz.

Proje Hakkında

Proje Kavramları

Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma, sahip olduğumuz doğal kaynakları kullanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak koruyucu ve özenli yaşamayı tercih etmektir.

 

Yeşil Büyüme

Yeşil Büyüme, çevresel etmenlerin ve doğal kaynakların insanların refahını ve esenliğini sağlamaya devam ettikleri, aynı zamanda ekonominin de bu hususları dikkate alarak geliştiği büyüme modelidir.

Temiz Teknoloji

Enerji verimliliği, kaynakların sürdürülebilirliği veya doğayı koruma amacıyla üretilen ve olumsuz çevresel etkileri azaltan ürün, süreç veya hizmetler, “temiz teknoloji” olarak değerlendirilmektedir. 

Kümelenme

Belli bir coğrafi bölgede, belli bir sektörde faaliyet gösteren, ortak zorlukları ve fırsatları paylaşan, rekabet güçlerini artırmak amacıyla işbirliği yapan çeşitli aktörlerin oluşturduğu ekosistemlerdir.

Akıllı Uzmanlaşma

Akıllı Uzmanlaşma; bölgenin küresel anlamda rekabet üstünlüğü sağlayabileceği önemli alan, faaliyet ve teknolojik uzmanlık dallarını tanımlama ve bu alanlara yoğunlaşmadır.

Temiz Enerji

Temiz Enerji, sera gazı salınımına yol açmayan veya doğaya herhangi bir zarar vermeyen kaynaklar aracılığıyla üretilebilen enerjidir. Temiz enerji, rüzgâr veya güneş gibi yenilenebilir kaynaklar aracılığıyla üretilebilir.

Tedarik Zinciri

Tedarik zinciri, bir ürünün ilk maddesinden başlayarak, tüketiciye ulaşması ve geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan tedarikçi, üretici, distribütör, perakendeci ve lojistikçilerden oluşan bir bütündür.

Değer Zinciri

Üretim, birişletmedeki pazarlama ve sevkiyat gibi şirket faaliyetlerini oluşturan bütün fonksiyonların, hem ayrı-ayrı hem de birbirleriyle etkileşim halinde değerlendirilmesidir.

Proje Faaliyetleri

İzmir ve çevresinde temiz enerji ekipmanları ve çevre teknolojileri üretimi, rekabetçi bir küme geliştirilmesi ve sektördeki yeşil işlerin artırılması için farklı hedef gruplara yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

Proje kapsamında Türkiye’de ve İzmir ve çevresinde ilgili firmaları, girişimcileri, akademisyenleri, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek; temiz enerji ekipmanları ve teknolojileri üretiminde bir uzmanlaşma sürecini başlatıyor, bu sayede İzmir ekonomisinde rekabetçi bir dönüşümün gerçekleşmesi için çalışıyoruz.

Yeni fırsatları birlikte yakalıyoruz.

Yeni iş birliklerine hazırlanıyoruz.

Proje Etkinlikleri

Best For Energy - Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi Projesinin etkinliklerini buradan takip edebilirsiniz.  Belirtilen kayıt adresinden etkinliklere kayıt olabilir ve katılım sağlayabilirsiniz.

Proje hakkında detaylı bilgi almak için

Bize Ulaşın

  • Adres: Alsancak Mh. 1476 Sk. No:2B Aksoy Plaza Kat.8 Daire.14 - Konak, İzmir
  • Telefon: (+90) 232 203 62 92
  • E-posta: contact@bestforenergy.org

Proje Ekibi:

Elif Seyhan  Proje Asistanı elif.seyhan@bestforenergy.org
İmge Özdemir Proje Asistanı imge.ozdemir@bestforenergy.org
Ekin Taşkın Takım Lideri ekin.taskin@bestforenergy.org
Barış Cihan Başer Kilit Uzman baris.baser@bestforenergy.org
Oğuz Tanyıldızı Kıdemli Uzman oguz.tanyildizi@bestforenergy.org
Buğra Barlas Kıdemli Uzman bugra.barlas@bestforenergy.org