Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi Projesi

Proje Hakkında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla yürütülen, BEST For Energy (Enerji’de Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi - Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) Projesi, İZKA’nın yeşil büyüme yaklaşımıyla, çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak temel yapının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde başlatılan BEST For Energy Projesi, kümelenme yaklaşımını temel alarak; İzmir ve çevresinde sektörel dönüşüm ile temiz enerji ekipmanları ve çevre teknolojilerinin üretiminin ve bölgedeki yeşil işlerin ve katma değerin artırılmasını, İzmir’in temiz enerji merkezine dönüşümünü amaçlamaktadır.

3 yıl süreyle yürütülecek proje, temiz enerji zincirinde yer alan, bu alana yönelmek isteyen şirketlerin kapasitelerinin geliştirilerek yatırım ve ihracatın artırılması, bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi, paydaşlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesine odaklanacaktır.

Proje broşürünü buradan indirebilirsiniz.

Proje Hakkında

Proje Kavramları

Yeşil Büyüme

Yeşil Büyüme, çevresel etmenlerin ve doğal kaynakların insanların refahını ve esenliğini sağlamaya devam ettikleri, aynı zamanda ekonominin de bu hususları dikkate alarak geliştiği büyüme modelidir.

Kümelenme

Belli bir coğrafi bölgede, belli bir sektörde faaliyet gösteren, ortak zorlukları ve fırsatları paylaşan, rekabet güçlerini artırmak amacıyla işbirliği yapan çeşitli aktörlerin oluşturduğu ekosistemlerdir.

Değer Zinciri

Üretim, birişletmedeki pazarlama ve sevkiyat gibi şirket faaliyetlerini oluşturan bütün fonksiyonların, hem ayrı-ayrı hem de birbirleriyle etkileşim halinde değerlendirilmesidir.

Tedarik Zinciri

Tedarik zinciri, bir ürünün ilk maddesinden başlayarak, tüketiciye ulaşması ve geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan tedarikçi, üretici, distribütör, perakendeci ve lojistikçilerden oluşan bir bütündür.

Temiz Enerji

Temiz Enerji, sera gazı salınımına yol açmayan veya doğaya herhangi bir zarar vermeyen kaynaklar aracılığıyla üretilebilen enerjidir. Temiz enerji, rüzgâr veya güneş gibi yenilenebilir kaynaklar aracılığıyla üretilebilir.

Temiz Teknoloji

Enerji verimliliği, kaynakların sürdürülebilirliği veya doğayı koruma amacıyla üretilen ve olumsuz çevresel etkileri azaltan ürün, süreç veya hizmetler, “temiz teknoloji” olarak değerlendirilmektedir. 

Sürdürülebilir Büyüme

Sürdürülebilir büyüme, sahip olduğumuz doğal kaynakları kullanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak koruyucu ve özenli yaşamayı tercih etmektir.

 

Akıllı Uzmanlaşma

Akıllı Uzmanlaşma; bölgenin küresel anlamda rekabet üstünlüğü sağlayabileceği önemli alan, faaliyet ve teknolojik uzmanlık dallarını tanımlama ve bu alanlara yoğunlaşmadır.

Proje Faaliyetleri

İzmir ve çevresinde temiz enerji ekipmanları ve çevre teknolojileri üretimi, rekabetçi bir küme geliştirilmesi ve sektördeki yeşil işlerin artırılması için farklı hedef gruplara yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

Proje kapsamında Türkiye’de ve İzmir ve çevresinde ilgili firmaları, girişimcileri, akademisyenleri, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek; temiz enerji ekipmanları ve teknolojileri üretiminde bir uzmanlaşma sürecini başlatıyor, bu sayede İzmir ekonomisinde rekabetçi bir dönüşümün gerçekleşmesi için çalışıyoruz.

Yeni fırsatları birlikte yakalıyoruz.

Yeni iş birliklerine hazırlanıyoruz.

Proje Etkinlikleri

Best For Energy - Enerji’de Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi Projesinin etkinliklerini buradan takip edebilirsiniz.  Belirtilen kayıt adresinden etkinliklere kayıt olabilir ve katılım sağlayabilirsiniz.

Proje hakkında detaylı bilgi almak için

Bize Ulaşın

  • Adres: Akdeniz Mahallesi, Cumhuriyet Blv. No:63, 1.kat, 35210, Konak/İzmir/Türkiye
  • Telefon: (+90) 232 203 62 92
  • E-posta: contact@bestforenergy.org