BEST FOR ENERGY SUMMIT - PROJE SERGİSİ / PROJECT EXHIBITION

 
 

About Project Exhibition and Competition

Projects in the field of clean energy and clean technologies meet with companies and investors at the Project Exhibition. The Project Exhibition, which includes the competition process, aims to introduce innovative techniques, technologies, processes, materials, automation solutions, software and services developed by startups, entrepreneurs and academics working in clean energy and clean technologies.

 

Proje Sergisi ve Yarışması Hakkında

Temiz enerji ve temiz teknolojiler alanındaki projeleri, sektör firmaları ve yatırımcılar ile Proje Sergisi'nde buluşuyor. Yarışma sürecini de kapsayan Proje Sergisi ile temiz enerji ve temiz teknolojiler konusunda faaliyet gösteren startupların, girişimcilerin ve akademisyenlerin geliştirdikleri yenilikçi teknikleri, teknolojileri, prosesleri, malzemeleri, otomasyon çözümlerini, yazılımları ve hizmetleri tanıtması amaçlanmaktadır.

Why Attend?

  • Cooperation, investment and sales opportunities

​You can have cooperation, investment and sales opportunities by showing your business ideas in the conference venue, where approximately 400 participants consisting of company managers, experts, academics, investors, representatives of public institutions and NGOs will take place.

  • Technical feedback

You can get technical feedback on the market and the product from the jury consisting of investors and industry experts.

  • Trends

By following the conference where international speakers will take place, you can have a good grasp of the developments in the sector.

  • Prizes

You can get the initial financing of your project by winning the first, second and third prizes.

 

Neden Katılmalısınız?

  • İş birliği, yatırım ve satış fırsatları
Yerli ve yabancı firma yöneticileri, uzmanlar, akademisyenler, yatırımcılar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan yaklaşık 400 katılımcının yer alacağı konferansın fuaye alanında iş fikirlerini sergileyerek iş birliği, yatırım ve satış fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.
  • Teknik geri bildirim
Yatırımcılar ve sektör uzmanlarından oluşan jüri değerlendirmesinde pazara ve ürüne yönelik teknik geri bildirim alabilirsiniz.
  • Sektörle ilgili gelişmeler
Uluslararası konuşmacıların yer alacağı konferansı takip ederek sektörle ilgili gelişmelere hakim olabilirsiniz.
  • Ödüller
Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülünü kazanarak projenizin başlangıç finansmanını sağlayabilirsiniz.

Calender

31 March 2023 Application Deadline
10 April 2023    Announcement of Participants
12 April 2023    Administrative Briefing (online)
21 April 2023    Deadline for Submission of Stand Visuals
30 April 2023    Deadline for Submission of Presentations
3 May 2023      Project Exhibition
4 May 2023      Project Pitch, Jury Evaluation and Award Ceremony
 

 

Takvim

31 Mart 2023     Son Başvuru Tarihi
10 Nisan 2023   Katılmaya Hak Kazananların İlanı
12 Nisan 2023   İdari Brifing (çevrimiçi) 
21 Nisan 2023   Stant Görsellerinin Son Teslim Tarihi
30 Nisan 2023   Sunumların Son Teslim Tarihi
3 Mayıs 2023     Proje Sergisi    
4 Mayıs 2023     Sunum, Jüri Değerlendirmesi ve Ödül Töreni
 

Application and Competition Process

The project identification document prepared in accordance with the format in the link below should be sent to info@bestforenergy.org in pdf format until March 31, 2023 at 24:00. A confirmation e-mail will be sent to you when your application is received. As a result of the preliminary evaluation, 25 applications that are entitled to participate in the Project Exhibition will be announced on April 10, 2023. It is assumed that the applicants have read and accepted the participation conditions and PDPL text. Project applications must be in Turkish.
 

 

 Başvuru ve Yarışma Süreci

Aşağıdaki linkte yer alan formata uygun olarak hazırlanan proje tanıtım dokümanının 31 Mart 2023 tarihi saat 24:00’a kadar pdf formatında info@bestforenergy.org adresine gönderilmesi gerekmektedir. Başvurunuz teslim alındığında tarafınıza bir teyit maili gönderilecektir. Değerlendirme sonucunda yarışma ve proje sergisine katılmaya hak kazanan 25 başvuru 10 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecektir. Başvuru yapan katılımcıların katılım şartnamesi ve KVKK metnini okuyarak kabul ettiği varsayılır. Proje başvuruları Türkçe olmalıdır. 

Click here for Project Identification Format.   Başvuru Formatı için tıklayınız.

 

Juriler/Juries

Alp Avni Yelkenbiçer
Altan Küçükçınar
Aylin Girgin Özbiliş
Cengiz Oğuzer
Enis Fakıoğlu
Sinem Altuncu
EGİAD Angels
Diffusion Capital Partners (DCP)
Vinci Venture
GENBA
Enisolar
Eurogia 2020
 

Sorularınız ve Bilgi / For More Information:

İmge ÖZDEMİR
Tel: 0555 5632278
Turaç LAÇİN
Tel: 0532 6378980