Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma, sahip olduğumuz doğal kaynakları kullanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak koruyucu ve özenli yaşamayı tercih etmektir. Sürdürülebilir kalkınmanın temel aldığı konular atık yönetimi yoluyla kaynakların yok olmasını önlemek ve döngüsel ekonomi, yeşil büyüme, temiz enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı yoluyla çevreyi temiz tutmayı sağlamaktır.

Atık yönetimi, dünyanın bize sunduğu kaynakların yok olmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Yeşil Büyüme, temiz enerji ve temiz teknoloji kavramları kaynakların çevreye zarar vermeden kullanımını hedeflemektedir. Döngüsel ekonomi ise her şeyi sıfırdan üretmek yerine, üretimi yeniden tasarlamayı; kaynak verimliliği sağlamayı ve geri dönüşümü ön plana koymaktadır.

Kaynak: 

http://kalkinmasozlugu.izka.org.tr/?p=261
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/articles/2019/01/circular-economy-for-sustainable-growth-.html