BEST FOR ENERGY SUMMIT

 
                    
 

Organized within the scope of BEST For Energy Project, carried out by İzmir Development Agency in partnership with the Energy Industrialists and Business People Association, BEST FOR ENERGY SUMMIT brings together the stakeholders of clean energy sector: senior executives of national and international companies, national and regional decision makers, academics, start-ups, students, NGOs, clusters.                                                          The summit consists of 3 events:

  • An international conference discussing the trends and cooperation opportunities
  • B2B meetings to strengthen your position in the global supply chain
  • The award-winning project exhibition, where clean energy entrepreneurs will showcase their projects

 

BEST FOR ENERGY SUMMIT, İzmir Kalkınma Ajansı’nın Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ortaklığında yürüttüğü BEST For Energy Projesi tarafından, temiz enerji sektörünün paydaşları olan küresel ve yerel şirketlerin üst düzey yöneticilerini, ulusal ve bölgesel karar vericileri, akademisyenleri, start-up'ları, öğrencileri, STK'ları, kümeleri bir araya getirmek için düzenleniyor.                                                                                                      Zirve kapsamında 3 etkinlik yer almaktadır:
  • Sektördeki trendlerin ve işbirliği imkanlarının tartışılacağı  uluslararası konferans  
  • Küresel tedarik zincirine entegrasyonu hızlandıran ikili iş görüşmeleri
  • Temiz enerji girişimcilerinin projelerini görücüye çıkartacağı ödüllü proje sergisi ve yarışması

 

Sorularınız ve Bilgi / For More Information:
İmge ÖZDEMİR
Tel: 0555 5632278
Turaç LAÇİN
Tel: 0532 6378980