Rekabetçi Sektörler Programı, Yıllık Tanıtım Etkinliği - BEST For Energy

BEST For Energy Projesi’nin AB Yeşil Mutabakatı’na Katkısı “Rekabetçi Sektörler Programı- Yıllık Tanıtım Etkinliği”nde Anlatıldı

Avrupa Birliği ve Türkiye mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın tanıtım etkinliği “Etkisi ve Ötesi” 15-16 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ve Türkiye ve Avrupa Birliği’nin sanayi politikalarına katkıda bulunan projeler tanıtıldı. Etkinlik kapsamında “Araştırma ve Geliştirme”, “Enerji ve Yeşil Mutabakat (Green Deal)”, “Yaratıcı Endüstriler” başlıklarında paneller düzenlendi.

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ortaklığıyla yürütülen “BEST For Energy” Projesi adına etkinliğe katılım sağlayan Sn. Hülya Ulusoy Sungur, projenin ortaya çıkış sürecini, amaçlarını ve faaliyetlerini diğer katılımcılarla paylaştığı iki adet sunum gerçekleştirdi. 

Rekabetçi Sektörler Programı ile Türkiye'deki KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığını, bu amaca paralel şekilde BEST For Energy Projesinin  temiz enerji ve temiz teknoloji sektöründe akıllı uzmanlaşma yaklaşımı ile rekabetçi bir küme geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen Proje Koordinatörü Ulusoy Sungur, BEST For Energy Projesinin temiz enerji ve temiz teknoloji sektöründe gerçekleştireceği dönüşümle Avrupa Yeşil Mutabakatı’na Türkiye’den ve İzmir’den katkı sağlayacak önemli AB Projelerinden birisi olacağını belirtti.