BEST For Energy Projesi Üçüncü Odak Grup Toplantısı, “Temiz Enerji İçin İnsan Kaynakları Gelişimi” Teması İle Gerçekleştirildi.

Dünyada ve Türkiye’de enerjiye olan talebin artması ile doğal kaynaklardan elde edilen rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarına talep de hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir. Temiz enerji sektörleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pazarında önemli bir istihdam kaynağıdır. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın tahminlerine göre, Kovid-19 sonrası küresel yenilenebilir enerji sektöründe gelecek üç yılda 5,5 milyon yeni istihdam sağlanabilir ve sektördeki toplam istihdam 2030 yılında 30 milyona ulaşabilir.

BEST For Energy Projesi kapsamında düzenlenen Odak Grup Toplantıları ile sektörün rekabet gücünün artırılabilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, 5 Mayıs 2021 tarihinde “Temiz Enerji için İnsan Kaynakları Gelişimi” teması ile üçüncü odak grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar, sektörel STK’lar, meslek liseleri ve üniversiteler katıldı. Katılımcılar, temiz enerji sektörlerinde mevcut insan kaynakları yapısını, işgücünün sektörler arası geçişkenliğini, insan kaynaklarında geliştirilmesi gereken yetkinlikleri ve geleceğin yeşil işlerini; rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle özelinde 4 ayrı oturumda tartıştılar.

Geleceğin insan kaynakları altyapısı ve bu çerçevede hayata geçirilebilecek projelerin tartışıldığı toplantıda; hali hazırda eğitim görmekte olan öğrencilerin bir sonraki kuşağın işgücünü oluşturacağı düşünülerek şimdiden işgücünü doğru şekilde eğitmek amacıyla temiz enerji alanında mesleki standartların geliştirilmesi, eğitim kurumları ve özel sektörün yapısal bir şekilde bir araya getirilmesi ve mesleki ve teknik liselerde temiz enerji bölümleri açılmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, İzmir’de bir Temiz Enerji Meslek Lisesi’nin ivedi olarak kurulmasının İzmir’in temiz enerji ve temiz teknoloji sektöründe ülkemizin ve yakın coğrafyasının üretim merkezi haline gelmesi için önemli bir adım olacağı değerlendirildi.