ÜNİVERSİTELER VE AR-GE İÇİN

BEST For Energy Projesi’nin stratejik hedef gruplarından biri olan “Üniversiteler ve Ar-Ge” başlığı altında üniversiteler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, ar-ge ve girişimci merkezleri gibi kurumsal yapılarla beraber akademisyenler ve araştırmacılar yer almaktadır.  BEST For Energy projesi; “Üniversiteler ve Ar-Ge” hedef grubu ile sektör firmaları arasında iletişimi ve işbirliğini artırarak somut çıktıların elde edilmesini amaçlamaktadır. 
 
Üniversiteler ve Temiz Enerji Sektörüyle ilgili Ar-Ge faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlar için Proje kapsamında sağlanacak hizmetler aşağıda sıralanmıştır.  

 

Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler 

BEST For Energy Projesi kapsamında odak grup toplantıları, tematik toplantılar, çalıştaylar ve uluslararası konferans olmak üzere oldukça fazla sayıda ulusal ve uluslararası etkinlik düzenlenmektedir. Etkinlik katılımcıları, yeni proje fikirlerinin ortaya çıkması ve Ar-Ge ortaklıklarının kurulması için gerekli iletişim ağlarını oluşturma imkanına sahip olacaktır. 

 

Projeler

BEST For Energy Projesi, Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektörünün rekabet gücünü artıracak 20 adet proje fikrinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Analiz çalışmaları ve odak grup toplantılarının çıktıları dikkate alınarak, üniversite-sanayi işbirliklerini önceleyen 20 adet proje tanımlama dokümanı oluşturulmaktadır.  

 

Bilgi ve Network Portalı

 
 
Henüz kullanıma açılmamıştır. 
 
Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji sektöründe işbirliklerini artırmak ve güncel veriye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış portaldır. CLEANGATE’e üye olan taraflar; firmalarla, üniversitelerle, uzmanlarla, kurumsal paydaşlarla ar-ge işbirlikleri oluşturma ve güncel veri, bilgi, raporlara ulaşarak sektör trendlerini takip etme imkanlarına sahip olacaktır.  
 
Sorularınız ve detaylı bilgi için
bugra.barlas@bestforenergy.org