ÜNİVERSİTELER VE AR-GE İÇİN

Üniversiteler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma kuruluşları ve yenilik merkezleri, BEST For Energy Projesi’nin önemli stratejik paydaşları olma özelliğini taşımaktadır. Proje ekibi akademisyenler, araştırmacılar, mezunlar ve öğrenimi devam eden öğrenciler ile çalışarak; temiz enerji sektöründe üniversite-sanayi iş birliğinin etkinliğini sağlayacaktır.

BEST For Enerji Projesi bilgi paylaşımı, teknoloji transferi, sanayiye yapılan kısa geziler, sanayide geçici görevlendirmeler, akademisyenlerin buluş/çalışmalarından elde edilen teknolojilerin kullanımı, tesislerin ortak kullanımı, araştırma faaliyetlerinin beraber yürütülmesi, ortak AR-GE çalışmaları, ortak araştırma konsorsiyumlarının kurulması ve ortak projeler yürütülmesi gibi proje etkinlikleri aracılığıyla üniversite-sanayi iş birliğini sağlamaya çalışacaktır.

Üniversiteler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma kuruluşları ve yenilik merkezleri;

  • Organize edilecek ulusal ve uluslararası etkinliklere, işletmeler arası görüşmelere ve değerlendirme çalışmalarına üniversitelerin de katılımı sağlanarak sanayi-üniversite iş birliklerinin desteklenmesi,
  • Proje ekibinin üniversite/araştırma kurumlarının çalışmalarındaki önceliklere ve sanayi teknik kapasitesine göre belirlenecek konularda ortaklık önerileri ve proje fikirleri geliştirmesi,
  • Proje eylem planının oluşturulması aşmasında kurulacak olan çalışma grubuna diğer paydaşlarla birlikte üniversiteler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma kuruluşları ve yenilik merkezlerinin de davet edilmesi,
  • Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak eğitmen, mentor ve danışmanlar, üniversiteler ve diğer ilgili paydaşların personeli arasından seçilerek görevlendirilmesi,
  • Üniversiteler ve sanayi kuruluşlarıyla ortak proje başvuruları üretilmesi

süreçlerinde projeye dahil edileceklerdir.