Rüzgâr türbin ekipmanları üretiminde Avrupa beşincisiyiz

Rüzgar enerjisi

Türkiye, rüzgâr sanayisi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısına göre yapılan sıralamada Avrupa'da beşinci oldu.

Avrupa genelinde en büyük rüzgâr türbin ekipman üreticileri sırasıyla Almanya (82 tesis), İspanya (41 tesis), İtalya (17 tesis) ve Danimarka (13 tesis) ve faaliyette olan 12 üretim tesisiyle Türkiye oldu. Türkiye’yi 11 tesis ile Fransa, 9 tesis ile Polonya, 8 tesis ile İngiltere ve 7 tesis ile Hollanda ve Portekiz takip etti.

Avrupa’da rüzgâr enerjisi sektörünü temsil eden en üst kuruluş olan Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği (WindEurope) tarafından hazırlanan Avrupa’da Rüzgâr Enerjisi ve Ekonomik İyileşme Raporu’na göre, geçen yıl Avrupa’da rüzgâr enerjisi sektörü yüzde 75’i karasal, yüzde 25’i ise deniz üstü olmak üzere 300 bin kişilik istihdam yarattı.

Dünyanın en büyük 10 rüzgâr türbin üreticisinin beşi Avrupa merkezli faaliyet gösteriyor. Bu yıl küresel rüzgâr türbin ekipmanları piyasasının hacmi toplam 50 milyar avroya ulaştı. Dünyadaki 800 üretim tesisinin yüzde 31’ine Avrupa, yüzde 45’ine ise Çin ev sahipliği yapıyor.

“Türkiye’nin rüzgâr başkenti İzmir”

Türkiye’deki kurulu gücün yaklaşık yüzde 20’si tek başına İzmir’de, yüzde 40’ı da İzmir ve çevresinde konumlanıyor. Türkiye’de rüzgârdan enerji üreten santrallerin kurulu gücünün toplam kurulu güç içindeki payı 2020 yılı içinde yüzde 10 seviyelerine ulaştı.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Ulusal 11. Kalkınma Planı doğrultusunda temiz enerji ve temiz teknolojiler alanında önemli adımlar attığını, İZKA’nın da İzmir’in rüzgâr sanayi sektöründeki konumunu ve rekabet edebilirliğini güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiğini belirtti:

 “Yaklaşık 8 bine yakın parçadan meydana gelen rüzgâr türbinlerinin büyük bir bölümü artık ülkemizde üretilebilir durumda. Türkiye’deki rüzgâr enerjisi santrallerine yapılan üretimler yanında, dünyanın dört bir yanına ihracat yapılıyor. İzmir, Türkiye’nin rüzgâr sanayisinde başı çekiyor ve aynı zamanda yakın coğrafyasının rüzgâr enerjisi başkenti konumunda. WindEurope’un raporu kapsamına alınan 4 rüzgâr kanadı fabrikasının tamamı, 6 kule fabrikasının üçü, 2 döküm tesisisin ise biri İzmir’de yer alıyor. İzmir’de rüzgâr türbininin çeşitli bileşenlerini üreten 30’un üstünde firmamız var. İZKA olarak bu alanda yatırım planlayan tüm ilgililere destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”