KURUMSAL PAYDAŞLAR İÇİN

BEST For Energy Projesi, kümelenme ve akıllı uzmanlaşma yaklaşımını temel alarak; İzmir ve çevresinde sektörel dönüşüm ile temiz enerji ve temiz teknoloji sektöründe üretimin, yeşil işlerin ve katma değerin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu amacın doğal sonucu olarak proje kapsamında yurtiçi ve yurtdışından birçok kurumsal paydaş ile iletişim geliştirilmekte ve işbirliği yapılmaktadır.

Kurumsal paydaşların faaliyetlerimizdeki ilerlemeyi yakından takip edebilmesi amacı ile e-posta, proje web sitesi ve sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile düzenli bilgilendirme yapılmaktadır. Ek olarak proje kapsamında kurumsal paydaşların katılım sağlayabileceği etkinlikler aşağıda sıralanmıştır.

 

Bilgi ve Network Portalı

Henüz kullanıma açılmamıştır.

Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji sektöründe işbirliklerini artırmak ve güncel veriye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış portaldır. CLEANGATE’e üye olan taraflar; firmalarla, üniversitelerle, uzmanlarla ve diğer kurumsal paydaşlarla iletişim ağları oluşturma ve güncel veri, bilgi, raporlara ulaşarak sektördeki gelişmeleri yakından takip etme imkanlarına sahip olacaktır.

Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler: 

BEST For Energy Projesi kapsamında ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmektedir. Odak grup toplantıları, tematik toplantılar, çalıştaylar ve uluslararası konferanslar, Proje ortaklıklarının kurulması için gerekli iletişim ve işbirliği ağlarını oluşturacaktır. 

Sorularınız ve detaylı bilgi için

belda.atilla@bestforenergy.org