İzmir Girişimcilik Ekosistemi Paydaşları Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler İçin Bir Araya Geldi

Temiz enerji ve temiz teknoloji sektörünün rekabetçi ve yenilikçi ürünlerle katma değer yaratan ve yeni yeşil işlerle daha çok istihdam üreten bir sektöre dönüşmesini amaçlayan BEST For Energy Projesi’nde, Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Kümesi için strateji geliştirme aşamasına geçildi.   
 
Stratejiye katkı sağlaması amacı ile düzenlenecek 6 adet odak grup toplantısının birincisi “İzmir Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Girişimcilik Ekosistemi’’ teması ile 24 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, temiz enerji ve temiz teknoloji sektörü girişimcileri ve diğer girişimcilik ekosistemi paydaşları katıldı.
 
Toplantıda BEST For Energy Projesi kapsamında gerçekleştirilen temiz enerji ve temiz teknoloji sektörü değer zinciri ve yetenek analizi gibi çalışmalarda elde edilen sonuçlar katılımcılarla paylaşıldı. Sektördeki yetkinlikler, destek mekanizmaları, işbirliği, insan kaynağı, iş modelleri, hizmetler, ar-ge, teknoloji transferi ve yeni ürün geliştirme başlıklarında beyin fırtınası oturumları gerçekleştirildi. Birçok faaliyet önerisinin elde edildiği çalıştayda aynı zamanda orta çıkan faaliyet önerilerinin önceliklendirmesi yapıldı. 
  
Toplantının sonunda yaptığı değerlendirme konuşmasında yenilikçi girişimlerin sektörel kümelere dinamizm getirdiğini söyleyen BEST For Enerji Projesi Koordinatörü Hülya ULUSOY, uluslararası pazarların ihtiyacı olan yenilikçi ürün ve hizmetleri üretebilen rekabet gücü yüksek bir sektörel kümenin, girişimcilik ekosisteminden sürekli beslenmesi gerektiğini söyledi. 
 
BEST For Energy Projesi kapsamında düzenlenecek olan odak grup toplantılarının ikincisi 8 Mart 2022 tarihinde “İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” teması ile gerçekleştirilecek.