FİRMALAR İÇİN

BEST For Energy Projesi’nin firmalara yönelik ücretsiz hizmetleri “Temiz Enerji Sektörü Tedarikçi Geliştirme Programı” altında firmalara sunulmaktadır. Program kapsamında verilen hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

İhtiyaç Analizi

CLEANHIT için tıklayın.

CLEANHIT, Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektörüne üretim yapan veya yapabilecek yeteneklere sahip olan firmalar için tasarlanmış "Hızlı İhtiyaç Taraması"dır. Temiz Enerji Sektörüne uyumluluk, strateji/yönetim, üretim, pazarlama, ar-ge/inovasyon, finansman, insan kaynağı konularında firmaların öz değerlendirme yapmasını sağlar. CLEANHIT, firmaların BEST For Energy Projesi iletişim veri tabanına girmesini sağlar. Böylece, firmaya BEST For Energy Projesi faaliyetleri ile ilgili bilgi akışı sağlanır.

Yetenek Matrisi

CLEANMATRIX için tıklayın.

Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektörüne ekipman üreten ve hizmet sağlayan firmaların küresel tedarik zincirine entegrasyonunu sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Firmaların tedarik zincirindeki konumlarına ve yeteneklerine göre oluşturulan Yetenek Matrisi (CLEANMATRIX), sektörde faaliyet gösteren firmaların yeteneklerinin toplu halde görülmesini sağlar. Kümelenme yaklaşımı ile pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak temel araçtır.

Eğitim ve Danışmanlık Programı

CLEANCAP için tıklayın.

Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektörüne üretim yapan veya yapmayı planlayan firmaların yeteneklerini geliştirmek amacıyla, Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektörü’nün ihtiyaçlarına göre  tasarlanan Eğitim ve Danışmanlık Programı’dır. CLEANCAP, 20 eğitim ve 5 danışmanlık temasından oluşmaktadır ve 300 firmanın yararlanması hedeflenmektedir. 

İş Görüşmeleri ve Teknik Geziler

Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektörünün uluslararası işbirliklerini ve pazar payını artırmak amacıyla tasarlanmış programdır. CLEANMEET, dört adet uluslararası ikili iş görüşmesi ve yurtdışı teknik geziler programlarından oluşmaktadır. CLEANMEET’e öncelikli olarak BEST For Energy Projesi kapsamındaki analiz çalışmalarına katılan firmalar davet edilecektir.

Bilgi ve Network Portalı

CLEAN GATE için tıklayınız.

Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji sektöründe işbirliklerini artırmak ve güncel veriye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış portaldır. CLEANGATE’e üye olan firmalar; diğer firmalarla, üniversitelerle, uzmanlarla, kurumsal paydaşlarla işbirliği ağları oluşturup güncel veri, bilgi, raporlara ulaşarak rekabet güçlerini artıracak stratejiler oluşturma imkanlarına sahip olmaktadır.

Sorularınız ve detaylı bilgi için

bugra.barlas@bestforenergy.org