FİRMALAR İÇİN

“TEMİZ ENERJİ SEKTÖRÜ TEDARİKÇİ GELİŞTİRME PROGRAMI”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen BEST For Energy Projesi, Temiz Enerji (Yenilenebilir Enerji) ve Temiz Teknoloji Sektörüne ekipman/hizmet, teknoloji üreten veya gelecekte bu alana yönelmek isteyen firmaların rekabet güçlerini artırarak yatırım ve ihracatın artmasını hedeflemektedir.

BEST For Energy Projesi’nin firmalara yönelik ücretsiz hizmetleri “Temiz Enerji Sektörü Tedarikçi Geliştirme Programı” altında firmalara sunulmaktadır. Program kapsamında verilen hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

  • İhtiyaç Analizi: Temiz Enerji Sektörüne ekipman/hizmet ve teknoloji üreten veya üretmeyi hedefleyen firmaların ihtiyaçlarının tespit edilmesine yönelik çalışmadır. Proje web sayfası üzerinden başvuru yapan firmalar arasından seçilecek olan 50 firmaya uygulanacaktır. Çevrimiçi görüşme ile uzmanlarımız tarafından firmanın strateji, üretim, pazarlama, kaynaklar ve ar-ge başlılarında ihtiyaçları tanımlanacaktır. 
  • Yetenek Analizi: Firmaların Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektörü tedarik zincirindeki konumları ve yetenekleri belirlenerek sektörün Yetenek Matrisi oluşturulacaktır. Oluşturulan matris sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların yeteneklerinin toplu halde görülmesini sağlayacak ve kümelenme yaklaşımı ile ortaklaşa pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak temel araç olacaktır. Yetenek Analizi çalışmaları ile eşzamanlı olarak firmaların üniversiteler ile ortaklaşa yürüteceği ar-ge proje fikirleri ortaya çıkartılacaktır.
  • Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri: Yetenek analizi, ihtiyaç analizi ve Proje kapsamında hazırlanacak değer zinciri analizi, rekabet analizi çalışmalarının sonuçları dikkate alınarak firmaların rekabet güçlerini artırmak için Eğitim ve Danışmanlık Programı tasarlanacak ve uygulanacaktır. Seçilen 300 firma Eğitim ve Danışmanlık Programından faydalanacaktır.
  • İş Görüşmeleri: Firmalar için 4 adet uluslararası ikili iş görüşmesi programı düzenlenecektir. Bu programlara öncelikli olarak İhtiyaç Analizi, Yetenek Analizi ve Eğitim ve Danışmanlık faaliyetlerine katılım sağlayan firmalar davet edilecektir.
  • Yurtdışı Ziyaret Programları: Diğer ülkelerdeki temiz enerji sektörünün yerinde inceleneceği 3 adet yurtdışı çalışma ziyareti düzenlenecektir. Bu ziyaretlere öncelikli olarak İhtiyaç Analizi, Yetenek Analizi ve Eğitim ve Danışmanlık faaliyetlerine katılım sağlayan firmalar davet edilecektir.
  • Bilgi ve Network Portalı: Proje kapsamında verilecek hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik bir Portal geliştirilmektedir. Firmalar; Portal’a üye olarak uluslararası tanıtım, eşleştirme, güncel veri ve raporlara ulaşım vb imkânlardan faydalanabilecektir. Proje web sitesine entegre olarak çalışacak olan Portal önümüzdeki dönemde hizmete girecektir.

 

Firmaların, “Temiz Enerji Sektörü Tedarikçi Geliştirme Programı”ndan faydalanabilmek için aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir.

  • Ön Kayıt: Yukarıda açıklanan ücretsiz hizmetlerden faydalanabilmek için firmaların öncelikle BEST For Energy web sitesinde yer alan CLEANHIT’i (Hızlı İhtiyaç Taraması) doldurması gerekmektedir. CLEANHIT’i dolduran firma sistemimize ön kaydını yapmış ve hizmetlerimizden faydalanma isteğini belirtmiş olacaktır.
  • Değerlendirme: CLEANHIT kullanarak ön kayıt aşamasını tamamlamış olan firmalar başlayacak her hizmet (proje faaliyeti) için tanımlanan kontenjan dikkate alınarak değerlendirilecektir. Her hizmet için amaca özel ayrı bir değerlendirme yapılacaktır. Sürdürülebilirliği sağlayarak firmalarda oluşturulacak etkiyi artırmak amacıyla, her hizmet için uygun firmalar seçilirken önceki hizmetlerden faydalanmış olması temel seçim kriteri olacaktır. Proje faaliyetleri devam ettiği sürece ön kayıt yapılabilecek ve proje faaliyet planına göre sırası gelen hizmetten yararlanacak firmalar belirlenirken değerlendirmeye alınacaktır.
  • Bilgilendirme: Değerlendirme sonuçları firmalara bildirilecektir. Verilecek hizmet için seçilen firmalar, CLEANHIT’i doldururken girdikleri e-posta adresi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılarak yönlendirilecektir. 

CLEANHIT İÇİN TIKLAYIN.