Temiz Enerjide Gelecek Stratejisi için Fırsatlar Tartışıldı

İzmir Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Kümesi için geliştirilecek stratejiye altlık oluşturması amacı ile düzenlenen tematik odak grup toplantılarının beşincisi “İzmir’de Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Alanlarında Stratejik Fırsatlar” teması ile gerçekleştirildi. 
 
İzmir Kalkınma Ajansı tarafından Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ortaklığında yürütülen BEST For Energy Projesi kapsamında düzenlenen toplantı İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü H.İ. Murat Çelik’in açılış konuşması ile başladı. 
 
Temiz Enerji Sektöründe faaliyet gösteren firmaların katıldığı toplantının ilk oturumunda BEST For Energy Projesi Takım Lideri Ekin TAŞKIN ve Kıdemli Uzman Buğra BARLAS tarafından, Proje kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçları paylaşıldı. Daha sonra katılımcılardan gerekçeleri ile birlikte stratejik segment önerileri alınarak, “İzmir Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektörü hangi ürünlerle hangi pazarda yer almalıdır?” sorusunun cevabı arandı. 
 
GENBA, Güler Mühendislik, Trio Composites, Onur Enerji, Tibet Makine, Eni Solar, TPI Composites, KONTEK, XGen, İzenerji, Aero Rüzgar, Elf Solar, TEKSİS, ASPİLSAN firmalarından temsilcilerin katıldığı toplantının öğleden sonraki oturumlarında belirlenen stratejik segmentlerdeki temel başarı faktörleri belirlendi ve eylem önerileri alındı. 
 
BEST For Energy Projesi kapsamında gerçekleştirilen temiz enerji sektörünün mevcut durumunun analizi ile ilgili çalışmaların sonuçlarının doğrulamasını yaparak, stratejisi geliştirme aşamasına geçici sağlayan tematik odak grup toplantılarının sonuncusu 6 Haziran 2022 tarihinde düzenlenecek.