İzmir Temiz Enerji Sektörü Danimarka’da!

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla yürütülen, Türkiye’de temiz enerji ve temiz teknoloji sektöründe rekabetçi bir küme geliştirmeyi amaçlayan BEST For Energy Projesi kapsamındaki kıyaslama çalışması için 03 - 07 Ekim tarihlerinde Danimarka’ya çalışma ziyareti düzenlendi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen BEST For Energy Projesi ile Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektöründe rekabetçi bir küme geliştirilmesi amaçlanıyor. Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Kümesi’nin Gelişim Stratejisi’ne girdi sağlamak amacı ile Danimarka’da Temiz Enerji konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi. İzmir temiz enerji ekosisteminde yer alan firma ve kurumların temsilcileri ile İZKA ve ENSİA yetkililerinden oluşan heyet Danimarka’da iki farklı bölgeyi ziyaret etti.

Çalışma ziyareti programının ilk etabında Kopenhag’da küresel misyonu ve uzman ağı aracılığıyla dünya çapında akıllı temiz teknoloji çözümleri üretmekte olan; uluslararası etkinlikler, işbirlikleri ve kalkınma yardımları aracılığı ile sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyen Danimarka Dışişleri Bakanlığı ile Danimarka'nın yeşil ihracat diplomasisi ve üçlü alt satır (Triple Bottom Line) politikası hakkında görüşme yapıldı. Ayrıca enerji üretimi, arzı ve tüketimi ile bağlantılı görevlerden ve Danimarka'nın karbon emisyonlarını azaltma çalışmalarından sorumlu olan Danimarka Enerji Ajansı (DEA) ve Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin yanısıra  Danimarka'nın bilgi birikimini, deneyimini ve çözümlerini dünyadaki önemli aktörlerle paylaşarak, tartışmayı ve ortaklıkları teşvik etmeyi ve başkalarına ilham vermeyi amaçlayan, işbirliği ve diyalog yoluyla küresel yeşil geçişi hızlandırabilecek hizmetler üreten ve bugüne kadar 1400'den fazla öne çıkan vaka, Ar-Ge projesi, politika girişimi, ürün veya hizmet sunan State of Green ile kümeler ve fonlarla ilgili görüşüldü. Ardından Danimarka Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Bölümü ve Danimarka Rüzgar Enerjisi Araştırma Konsorsiyumu ile daha yeşil bir ekonominin oluşmasına yardımcı olarak hem yerel, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bilime dayalı danışmanlık ve çözümler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalışma ziyareti programının ikinci etabında Silkeborg ve çevresine yapılan ziyaretlerden ilki olan Danimarka rüzgar endüstrisinde olan 300'den fazla şirkete hizmet veren Danimarka Rüzgar İhracat Birliği (DWEA) ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı Rüzgar Kümesi ile yapılan ikili görüşmeler / yuvarlak masa toplantısı sonucunda heyetteki Türk firmalar, Danimarkalı firmalar ile çeşitli işbirlikleri için anlaşma sağladı. Akabinde; açık deniz rüzgar projeleri geliştirme, inşaat yönetimi ve operasyonel yönetim hizmetleri sunan lider ve deneyimli bir yapı olan Copenhagen Offshore Partners ve  küresel olarak, özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji altyapılarına yatırımlar yapan uzmanlaşmış bir fon yönetimi şirketi olan Copenhagen Infrastructure Partners’ın bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Son olarak açık deniz ve kara rüzgar çiftlikleri, güneş çiftlikleri, enerji depolama tesisleri, yenilenebilir hidrojen ve yeşil yakıt tesisleri ve biyoenerji tesisleri geliştiren, inşa eden ve işleten Danimarka’nın en büyük enerji şirketi Ørsted’i ve temiz enerji ve temiz teknolojiler alanında faaliyet gösteren ve startuplar, scaleuplar ve büyük firmaların Ar-Ge departmanlarını bir araya getiren INCUBA Bilim Parkı ziyaret eden heyet, programını tamamlayarak verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Heyet, rüzgar türbini ekipman üretimi konusunda Doğu Avrupa ve MENA bölgesinin en önemli üretim merkezlerinden birisi haline gelen İzmir’deki yatırım ve tedarik imkanları hakkında Danimarka’daki muhataplarını bilgilendirdi. Ziyaret edilen tüm kurumlar BEST For Energy Projesi kapsamında Türkiye’de düzenlenecek etkinliklere davet edildi ve somut projelerle işbirliğinin arttırılması yönünde fikir birliğine varıldı.