ÇOCUKLAR İÇİN

Temiz Enerji ve sürdürülebilirlik konusundaki bilinçlendirme çabalarının temel amacı yaşanabilir ve yaşam kalitesinin yüksek olduğu bir dünyadır. Farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmek bu amaca ulaşmaya yardımcı olacaktır. Erken yaşlarda kazanılan bilgiler kişiliğimizi oluşturan etken olduğundan geleceğimizi de etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında çevre bilincinin geliştirilmesi için temelden edinilen bilginin önemi daha açık şekilde görülmektedir. Bu nedenle BEST For Energy Projesinin hedef grupları arasında çocuklar da yer almaktadır. BEST For Energy Projesi kapsamında, çocuklar için temiz enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında 33 adet teknik atölye çalışması gerçekleştirilecektir.

Teknik Atölye Çalışmaları

Teknik atölye çalışmalarında modern eğitim teknik ve araçları kullanılarak; akılda kalıcılığı yüksek, yaratıcılığı teşvik eden, uygulatarak öğreten bir içerik hazırlanmaktadır. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü - EBA Ekibi ile beraber geliştirilen içeriğin, BEST For Energy Projesi süresince, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda uygulaması gerçekleştirilecektir.  

Sorularınız ve detaylı bilgi için

imge.ozdemir@bestforenergy.org