Temiz Gelecek İçin Temiz Enerji Konferansı İzmir’de Gerçekleştirildi

Temiz Gelecek İçin Temiz Enerji isimli uluslararası konferans 8 Kasım 2022 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasında İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, Ajansın kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. Son dönemde yeşil büyüme ve mavi büyüme odağı çerçevesinde çalışmalarını derinleştirdiklerini ve yaklaşık 10 yıldır bu konuda paydaşlar ile beraber çok güzel çalışmalar yürütüldüğünü ve gelinen aşama itibariyle aslında İzmir'de gerek temiz enerjiden elektrik üretimi gerekse temiz enerjinin üretiminde kullanılan ekipmanlar açısından çok önemli bir birikime ulaşıldığını söyledi. Bir sektörün yönetilebilmesi ve yönlendirilebilmesi için önce o sektörün bilinmesi, sektör ile ilgili bilgi altyapısının oluşturulması gerektiğini; Ajans olarak BEST For Energy ekibiyle beraber aslında projede bunun yapıldığını ve bu sektöre ilişkin sahip olunan bilgi altyapısı ile sektörün gelişimine nasıl yön verebileceklerinin, bu sektörü nasıl yönetebileceklerinin farkında olduklarını söyleyerek konferansta paylaşılacak olan ulusal ve uluslar arası talep analizinin özgün sonuçları aracılığıyla hem İzmir hem de Ege Bölgesi için bundan sonraki fırsatların neler olduğunun konuşulacağını aktardı .

ENSİA Yönetim Kurulu Üyesi Onur Günduru, ENSİA’nın kurulduğu gün belirledikleri hedeflere BEST For Energy Projesinin katkısı ile çok yaklaştıklarını belirterek artık ileriki döneme yönelik yeni hedeflerin belirlenmesi gerektiğini belirtti. Bu etkinlikte önümüzdeki döneme yönelik strateji öngörülerini yurtdışından ve yurtiçinden paydaşlarla birlikte konuşacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

BEST For Energy Projesini değerlendiren DAI Global Proje Yöneticisi Jelena Tadzic, 2020 Haziran ayında uygulamaya başladıkları BEST For Energy Projesi’nde Temiz Gelecek İçin Temiz Enerji Konferansı ile önemli bir aşamanın daha tamamladığını söyleyerek temiz enerji ve temiz teknolojiler sektörü için yürütülen tüm analiz çalışmalarının bugünkü etkinlikteki strateji lansmanı ile somutlaştığını belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzenerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan TÜRKOĞLU, Smart Güneş Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü Osman Şahin, Ateş Wind Power Kurucu Ortağı Mahmut GÜLDOĞAN’ın panelist olarak katıldığı İzmir ve Temiz gelecek oturumunda sektörün rekabet gücünü artıracak projeler ve yatırımlar ele alındı. İzmir Temiz Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve  Yenilenebilir Enerji İhracatçılar Birliği kurulmasına yönelik çalışmalar, yeni özel sektör yatırımları ile ilgili gelişmeler, sektörün ihracat potansiyeli, sektördeki trendler İzmir Kalkınma Ajansı YDO Koordinatörü H.İ. Murat Çelik’in moderatörlüğünde tartışıldı. Eskinazi; oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin temiz enerji merkezi Ege'de temiz enerji ihracatçıları birliği kurulması gerektiğini ve bunun için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Eskinazi, temiz enerji sektörü gibi gelişmiş sektörlerde ihracatçı birliği kurulmasının önemine işaret ederek, "Bu, sektörün tek çatı altında toplanmasını ve mevcut teşviklerden daha çok faydalanmalarını sağlayacak. Biz bu birliği kuracağız. Bakanımızla ve bakan yardımcılarımızla da konuştuk. Bizden bilgi bekliyorlar." değerlendirmesinde bulundu. 

Barcelona Şehir Konseyi Danışmanı Marc Sans, SPRI İnovasyon Direktörü Cristina Oyon, HINE Group İş Geliştirme Direktörü Jon Nunez, Bask Enerji Kümesi Genel Müdürü Jose Ignacio, Hormaeche, Cluster Energia Küme Yöneticisi Francesc Ribera Grau, USAID Power Orta Asya Başkan Yardımcısı Bayan Abylkairova’nın panelist olarak yer aldığı öğleden sonraki oturumlarında; inovasyon ekosisteminde temiz enerji ile ilgili uygulamalar ve temiz enerji sektöründe kümeler arası işbirlikleri ele alındı.