Çocuklar Eğlenerek Temiz Enerjiyi Öğrenecek

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ortaklığında yürütülen ve İzmir’de Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler konusunda bir kümelenme oluşturmayı amaçlayan BEST For Energy Projesi kapsamında, çocukların temiz enerji konusunda farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilecek Temiz Enerji Atölye Uygulaması, Eğiticilerin Eğitimi Programı ile başladı. Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan Temiz Enerji Atölyeleri, Eğiticilerin Eğitimi Programı’nı tamamlayan 40 öğretmen tarafından uygulanacak. 
 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde 4-5 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen Temiz Enerji Atölyeleri Eğiticilerin Eğitimi Programı’nın ilk gününde, iklim değişikliği ve temiz enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi konularında temel ve güncel bilgiler, konusunda uzman eğitmenler tarafından katılımcı öğretmenlere aktarıldı. Programın ikinci gününde Temiz Enerji Atölyesinde kullanılacak olan içerik ve temiz enerji temalı STEM malzemeleriyle ilgili uygulamalı eğitim verildi. 
 
İlk etapta 1.500 öğrencinin katılması hedeflenen Temiz Enerji Atölyelerinin uygulamasına 22 Kasım 2021 tarihinde ortaokullarda başlanacak. Her hafta farklı bir okulda düzenlenecek atölye çalışmalarında temiz enerji konusunda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA Ekibi desteğiyle geliştirilen içerikler ile öğrencilere temel bilgiler verilirken, temiz enerji temalı STEM Robotik kitleriyle öğrencilerin temiz enerji uygulamaları yapmaları sağlanacak. Temiz Enerji Atölyelerinde, öğrencilerin bir yandan temiz enerji konusundaki farkındalığı artırılırken bir yandan da yenilikçi düşünme, takım çalışması, problemlere yaratıcı çözümler üretme, planlama, değerlendirme yapabilme, araştırma yapma, buluş yapabilme becerileri geliştirilecek. Temiz Enerji Atölyeleri kapsamında geliştirilen içerikler, EBA üzerinden Türkiye’deki tüm öğrencilerin kullanımına da açılacak.
 
Eğiticilerin Eğitimi Programını tamamlayan öğretmenlere sertifikaları veren İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet YİĞİT konuşmasında, temiz enerji gibi güncel ve önemli konuyu, modern eğitim teknik ve malzemelerini kullanarak öğrencilere ulaştırmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti. Uygulayarak ve sürece dahil olarak öğrenmenin önemini vurgulayan YİĞİT, Eğiticilerin Eğitimi Programına katılan her bir öğretmene kazandırılan temiz enerjinin önemi ve iklim değişikliği ile mücadele vizyonunun çarpan etkisi ile yüzlerce öğrenciye yansıyacağını söyledi.
 
Eğiticilerin Eğitimi Programı Sertifika töreninde konuşan İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü H.İ. Murat ÇELİK ise, “BEST For Energy Projemiz ile İzmir’de geliştirmeyi amaçladığımız Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji kümesinin en önemli ihtiyaçlarından birisi nitelikli insan kaynağı. Temiz Enerji Atölyeleri ile bu insan kaynağını ortaöğretim çağından itibaren yetiştirmeye çalışıyoruz Temiz Enerji Atölyeleri Eğiticinin Eğitimi programın sonrasında, İzmir Temiz Enerji Temiz Teknoloji kümesinin temiz enerji bilincine sahip ve bu alanda çalışmak isteyecek öğrenci yetiştirerek iklim değişikliği mücadelemize katkı sağlayacak öğretmenleri de var.” diyerek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA Ekibi’ne Temiz Enerji Atölyesi içeriğinin hazırlanmasında sağladıkları katkı için teşekkür etti. BEST For Energy Projesi tasarlanırken çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlere de yer verdiklerini belirten ÇELİK, gelecekte geliştirdikleri yeni teknolojilerle iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayacak mühendislerin ve kurdukları firmalar ile istihdam ve katma değer sağlayacak teknoloji girişimcilerinin sayısının artmasına Temiz Enerji Atölyelerinin büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.