BEST FOR ENERGY SUMMIT - KONFERANS / CONFERENCE

 
 

About Conference

We aim to present a complete panorama of the Clean Energy sector at the international conference held within the scope of the BEST For Energy Project carried out by İzmir Development Agency and Energy Industrialists and Business People Association.

We have created a conference program consisting of sessions to discuss trends, global supply chain and collaboration opportunities with the different perspectives of the actors in the Clean Energy value chain.
 

 

Konferans Hakkında

İzmir Kalkınma Ajansı ve Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından yürütülen BEST For Energy Projesi kapsamında gerçekleştirilen uluslararası konferansta, Temiz Enerji sektörüne ait eksiksiz bir panorama sunmayı hedefliyoruz. 

Konferans programı, Temiz Enerji değer zincirinde yer alan aktörlerin farklı bakış açıları ile; trendlerin, küresel tedarik zincirinin ve işbirliği fırsatlarının ele alınacağı oturumlardan oluşuyor.
 

Conference Program

9.00 – 9.30 Registration
 
9.30 – 10.00 Opening Speeches
 
10.00 – 10.30 Ekin Taşkın, BEST For Energy Project, Team Leader
 
"BEST For Energy: Lessons Learned & Sustainability"
 
10.30 – 11.00 Reza Zadeh, European Foundation for Cluster Excellence, CEO
 
"Talent: A Key Driver of Cluster Competitiveness"
 
11.00 – 11.15 Coffee Break
 
11.15 – 12.45 Session 1: Cooperation to Accelerate Transition towards Clean Energy
 
Moderator: Alper Kalaycı, Energy Industrialists and Bussiness Association (ENSİA), Chairman
• Hülya Ulusoy Sungur, İzmir Development Agency, Project Coordinator
• Jabrayil Aliyev, Azerbaijan Renewable Energy and Energy Efficiency Working Group, Cochair
• Achmed Junusov, H2UB, Co-Founder
 
12.45 – 13.45 Lunch Break
 
13.45 – 15.15 Session 2: Global Clean Energy Supply Chain
 
Moderator: Gökhan Serdar, TPI Composites, Senior Vice President of EMEA Region
• Mariano Abadia, HWS Concrete Towers S.L., CEO
• Alessandro Lenzi, Enel, Head of Operation and Maintenance 
• Kıvanç Işık, HSA Energy, Foreign Trade Manager
 
15.15 – 15.30 Coffee Break
 
15.30 – 17.00 Session 3: Boosting R&D in Clean Energy
 
Moderator: H. İ. Murat Çelik, İzmir Development Agency, Project Coordination Committee Member
• Peter Hjuler Jensen, Danish Technical University Wind and Energy Systems Department, Deputy Head 
• Celal Erbay, TENMAK, Energy and Technology Policy Coordinator
• Ceylan Zafer, Ege University Solar Institute, Director
• Ferhat Bingöl, İzmir Institute of Technology, Rüzmer, Director
 

Konferans Programı

9.00 – 9.30 Kayıt
 
9.30 – 10.00 Açılış Konuşmaları
 
10.00 – 10.30 Ekin Taşkın, BEST For Energy Projesi Takım Lideri

"BEST For Energy: Çıkarılan Dersler ve Sürdürülebilirlik"
 
10.30 – 11.00 Reza Zadeh, Avrupa Küme Mükemmelliği Vakfı CEO
 
"Yetenek: Küme Rekabet Gücünün Temel Etkeni"
 
11.00 – 11.15 Kahve Arası
 
11.15 – 12.45 1. Oturum: Temiz Enerji Dönüşümü İçin İş Birliği Alanları
 
Moderatör: Alper Kalaycı, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Başkanı
• Hülya Ulusoy Sungur, İzmir Kalkınma Ajansı Proje Koordinatörü
• Boyko Takov, Bulgar KOBİ Destek Ajansı Genel Müdürü
• Jabrayil Aliyev, Azerbaycan Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Eş Başkanı
• Achmed Junusov, H2UB Kurucu Ortağı
 
12.45 – 13.45 Öğle Yemeği
 
13.45 – 15.15 2. Oturum: Küresel Temiz Enerji Tedarik Zinciri
 
Moderatör: Gökhan Serdar, TPI Composites, EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı 
• Mariano Abadia, HWS Concrete Towers S.L. CEO 
• Alessandro Lenzi, Enel İşletme ve Bakım Bölümü Başkanı 
• Kıvanç Işık, HSA Enerji Dış Ticaret Müdürü
 
15.15 – 15.30 Kahve Arası
 
15.30 – 17.00 3. Oturum: Temiz Enerji için Ar-Ge Çalışmaları ve Altyapıları
 
Moderatör: H.İ. Murat Çelik, İzmir Kalkınma Ajansı, Proje Koordinasyon Komitesi Üyesi
• Peter Hjuller Jensen, Danimarka Teknik Üniversitesi Rüzgar ve Enerji Sistemleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı 
• Celal Erbay, TENMAK, Enerji ve Teknoloji Politikaları Koordinatörü
• Ceylan Zafer, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü
• Ferhat Bingöl, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, RÜZMER Müdürü

Our conference registration is closed. Follow our YouTube channel to watch the conference live. / Konferans kayıtlarımız kapanmıştır. Konferansı canlı izleyebilmek için YouTube kanalımızı takip edin. 
 
 
Sorularınız ve Bilgi / For More Information:
İmge ÖZDEMİR
Tel: 0555 5632278
Turaç LAÇİN
Tel: 0532 6378980