Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Vizyon Çalıştayı

BEST For Energy Projesi, temiz enerji alanındaki ar-ge ve inovasyon fikirlerine ulaşarak, yenilikçi projeleri hayata geçirmek amacıyla, yenilik ekosistemi aktörlerini “Vizyon Çalıştayı” ile bir araya getirdi. 11 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çalıştay, “Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji” alanında aktif olmayı amaçlayan 279 katılımcıyı bir araya getirdi.  
 
Çalıştayın sabah oturumu açılış konuşmaları ile başladı. İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet YAVUZ, İzmir için Mavi ve Yeşil Büyüme hedeflerinden bahsederek BEST For Energy Projesinin söz konusu hedeflere ulaşmak için önemli bir bileşen olduğunu söyledi. 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Yöneticisi Tolga ŞEFLEK, Rekabetçi Sektörler Programı hakkında bilgi vererek, Program kapsamında finansman sağlanan diğer temiz enerji projelerinden bahsetti. 
 
AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Özgür ÖCAL, AB’nin Yeşil Mutabakat ile karbon salınımının azaltılması konusundaki kararlılığını somut şekilde ortaya koyduğunu belirterek, BEST For Energy gibi projelerin bu vizyona önemli katkı sağladığını söyledi. 
 
Çalıştaya davetli konuşmacı olarak katılan Avrupa Komisyonu Kıdemli Uzmanı Bernhard FABIANEK, AB Yeşil Mutabakatı ve bu kapsamda ulaşılması gereken hedefler hakkında bir konuşma gerçekleştirdi, Ar-Ge ve innovasyonun gelişmesinde uluslararası işbirliklerinin önemini vurguladı.   
 
BEST For Energy Projesi Takım Lideri Ekin TAŞKIN, Kıdemli Uzman Buğra BARLAS ve Kıdemli Uzman Belda ATİLLA ‘’Temiz Enerji Sektörü Değer Zinciri ve Gelecek için Gerekli Yetkinlikler’’ başlıklı oturumda, Proje kapsamında yürütülen değer zinciri analizi, ihtiyaç analizi, yetkinlik analizi çalışmalarının sonuçları hakkında katılımcılara bilgi verdi. 
 
Çalıştayın devamında sırasıyla; TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı Hanife TUZCUOĞLU ve BEST For Energy Projesi Kıdemli Uzmanı Pelin DURTAŞ TÜBİTAK Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik Programları ve TÜBİTAK Gelecek Vizyonu çerçevesinde, Ufuk Avrupa Programı, Avrupa İnovasyon Konseyi, Eureka Programı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konularında fikir alışverişinde bulundu.
 
EUROGIA 2030 Program Genel Müdürü Sinem ALTUNCU, EUROGIA 2030 Programı’nın amacı ve hedefleri konusunda bilgi aktardı.
 
Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı Hanife TUZCUOĞLU ve Kıdemli Temsilcisi Çağrı YILDIRIM, Ufuk Avrupa Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite Çalışma Planı ve TÜBİTAK AB Projesi yazma ve bu konuda sağlanan eğitimler hakkında bilgi verdi. 
 
Ufuk Avrupa 2020 Program Kilit Uzmanı Odysseas SPYROGLOU, Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite- TÜBİTAK Ağ Kurma Etkinliği kapsamında, Proje Pazarı Tanıtımı ve uluslararası ortaklıklar için nasıl proje sunulması gerektiği konusunda bilgi paylaşımında bulundu.
 
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çalıştayın son bölümünde; firmalar, akademisyenler ve ilgili kurumların proje ortaklıkları için öncelikli alanlar belirlendi. Daha sonra öncelikli alanlardaki proje fikirleri ve bunların Ufuk Avrupa Şubat ve Nisan çağrılarına uygunluğu tartışıldı. 
 
 
 

Etkinlikle paylaşılan sunumları aşağıda yer alan bağlantılardan indirebilirsiniz.

Avrupa Temiz Enerji Stratejisi 

Temiz Enerji Sektörü Değer Zinciri ve Gelecek için Gerekli Yetkinlikler

TÜBİTAK Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik Programları ve TÜBİTAK Gelecek Vizyonu 

EUROGIA 2030 Programı

Ufuk Avrupa Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite Çalışma Planı

Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite- TÜBİTAK Ağ Kurma Etkinliği