BEST For Energy Projesi İkinci Odak Grup Toplantısı “İzmir Temiz Enerji Ekosistemi ve Paydaş Etkileşimi Teması” ile Gerçekleştirildi

2020 yılı Haziran ayında çalışmalarına başlayan BEST For Energy Projesi, bir yandan sahada temiz enerji sektörüne yönelik çalışan firmalar ile birebir görüşmeler ile sektörün nabzını tutuyor, diğer taraftan Odak Grup Toplantıları ile ortak akılla geleceğin adımlarını planlama yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.  
 
Bu çerçevede, 13 Nisan 2021 Perşembe saat 14:00 - 17:00 arasında “İzmir Temiz Enerji Ekosistemi ve Paydaş Etkileşimi” teması ile “BEST For Energy” Projesinin ikinci odak grubu toplantısı gerçekleştirildi. Odak grup toplantısında; paydaşların birbirleri ile etkileşiminin artırılması ve geleceğe yönelik proje fikirleri ile ilgili farkındalık oluşturulması amaçlandı. 
 
Toplantıya temiz enerji sektörünü temsil eden sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri, teknoparkları ve meslek örgütlerini temsilen 22 üst düzey yönetici katılım sağladı. Odak grup toplantısında katılımcılar, temiz enerji ve temiz teknolojilere yönelik; mevcut projelerini ve gelecek planlarını, verilen hizmetleri, proje fikirlerini paylaştı. Temiz enerji ekosisteminde yer alan farklı paydaşların çok çeşitli projeyi eş zamanlı yürütüyor olması, temiz enerji ve temiz teknoloji sektörünün bölge için ne kadar öncelikli ve önemli olduğunu göstermiştir.  
 
Temiz bir gelecek için işbirliği alanlarının da değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki dönem özellikle iklim değişikliği ile mücadele ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yönelik işbirliği adımlarının hızla atılmasının önemi vurgulandı. Bunların yanı sıra; hibrit enerji üretimine, enerjinin depolanmasına, hidrojen teknolojilerine yönelik çalışmaların bölge için öncelik olarak belirlenmesi gerektiğinin önemi değerlendirildi.  
 
Toplantıda ayrıca, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir bir ekonomi için temiz enerji sektörüne yönelik ekipman üretiminin gittikçe önem kazanacağı, Türkiye’nin bu alanda üretim üssü olma yolunda birçok rekabetçi üstünlüğü olduğu değerlendirildi.